Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklara ilişkin giderlere teminat sunan ürünümüzdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile muayene, tetkik ve tedavi giderleri, poliçede sunulan teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar çerçevesinde karşılanmaktadır.

Bu poliçeden faydalanabilmek için Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olunması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve  yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel hastanelerden aldığınız sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan teşhis ve tedavi fark ücretlerini bütçenizi zorlamadan karşılamanızı sağlar.
Tamamlayıcı sağlık sigortası Ankara
Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı Hemen Alın
    Erhan Yazıcı Sigorta’ya ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum.